skip to Main Content

PITANJE: Na koji način se imenuje izborna komisija za izbor povjerenika za zaštitu na radu u slučaju kada kod poslodavca ne postoji vijeće zaposlenika niti je organizovan sindikat?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top