skip to Main Content
Ambasadorica Kine

Ambasadorica Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini Chen Bo posjetila je danas Centralnu banku Bosne i Hercegovine (CBBiH) gdje se sastala s guvernerom CBBiH Senadom Softićem s kojim je razmijenila informacije o stanju u bh. ekonomiji i finansijskom sektoru, kao i trenutnim i planiranim aktivnostima CBBiH.

Guverner Softić upoznao je ambasadoricu o najnovijim makroekonomskim pokazateljima za BiH, te se osvrnuo na stanje u bankarskom sektoru, gdje je istakao da je 2017. godinu obilježilo jačanje stabilnosti sektora kroz kontinuirani proces konsolidacije, te usvajanja nove zakonske regulative, čija je glavna odlika modernizacija i usklađivanje domaćih propisa s regulativom EU, što bi trebalo doprinijeti jačanju stabilnosti bankarskog sektora.

Pri tome je guverner istakao da je u cilju daljnje harmonizacije zakonskog okvira za bankarski sektor naročito važno usvajanje novog Zakona o osiguranju depozita u bankama BiH.

Ambasadorica Bo je guvernera upoznala o nekoliko inicijativa koje za cilj imaju unapređenje ekonomske razmjene između dviju država, čije će mogućnosti značajno porasti očekivanim ukidanjem viznog režima koji će omogućiti lakšu komunikaciju privrednika i razvoj sektora turizma.

Ambasadorica Chen Bo je posebno naglasila interes vlade njene zemlje za investiranje u infrastrukturne projekte, kao i mogućim oblicima podrške malim i srednjim preduzećima u BiH, saopćeno je iz Centralne banke BiH.

Back To Top