skip to Main Content
Softic

 

Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBIH) dr. Senad Softić, na poziv Centralne banke Crne Gore, učestvuje na Međunarodnom seminaru o bankarskom poslovanju u sadašnjim makroekonomskim uslovima koji se održava u Budvi, Crna Gora. Ovaj seminar, koji se održava u ko-organizaciji centralnih banaka Crne Gore i Slovenije i Ekonomskog fakulteta iz Ljubljane, već godinama okuplja najznačajnije aktere iz svijeta finansija regiona i služi kao platforma za razmjenu iskustava između predstavnika bankarske industrije, monetarnih vlasti i akademske zajednice.

Guverner Softić učestvovao je u panel diskusiji „Aktuelni izazovi za monetarnu politiku i finansijsku stabilnost“, gdje se sa kolegama guvernerima i viceguvernerima centralnih banaka Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Slovenije dotakao aktuelnih izazova vođenja monetarne politike, posebno u svjetlu negativnih kamatnih stopa Evropske centralne banke (ECB) i njihovog uticaja na ekonomska kretanja zemalja regiona koje su visoko euroizirane. Tokom rasprave bilo je riječi o deflaciji i opasnostima od recesije, izazovima za očuvanje finansijske stabilnosti, te budućim pravcima monetarne politike.

Tokom izlaganja, guverner Softić je istakao da, uprkos izazovnom okruženju, ekonomija Bosne i Hercegovine bilježi pozitivne trendove, o čemu svjedoči porast BDP-a tokom prvog kvartala ove godine od 2,1%, te stopa rasta industrijske proizvodnje od 4% u prvih šest mjeseci ove godine. „Također vrijedi spomenuti da je zabilježen pad udjela nekvalitetnih kredita (NPL) u bh. bankama sa 13,7%, koliko je zabilježeno na kraju 2015. godine, na 12,1%, što je podatak za prvih šest mjeseci ove godine“, rekao je guverner Softić, te dodao da je jedan od ohrabrujućih pokazatelja i pokriće uvoza izvozom od 58%, u periodu januar – avgust 2016. godine, što je najveći procenat do sada.

Guverner je govorio i o odobrenom trogodišnjem Proširenom aranžmanu između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), pri čemu je posebno istakao odredbe koje se odnose na očuvanje finansijske stabilnosti u državi i povećanje kreditne aktivnosti banaka.

Osim panel diskusije o temi monetarne politike, ovogodišnji seminar se dotakao aktuelnih tema, poput uticaja Bankarske unije EU, sa posebnim fokusom na efekte jedinstvene supervizije EU banaka, potom upravljanja NPL-ovima i oblikovanja budućih poslovnih strategija banaka u uslovima niskih kamatnih stopa i visoke likvidnosti.

 

Back To Top