skip to Main Content
GRAĐANSKOPRAVNI UGOVORI – Specifičnosti I Razlike „in  House “ Ugovora U Odnosu Na Ugovore Koji Se Zaključuju Iz Postupaka Javnih Nabavki

Piše: mr. iur. Mirel MUJKANOVIĆ

Predmet rada je obrada i analiza „in-house“ ugovora sa svim njihovim specifičnostima i različitostima u odnosu na ugovore koji se zaključuju iz postupaka javnih nabavki. „In-house“ ili interni ugovori su ugovori čije se izvršenje oslanja isključivo na vlastite unutrašnje resurse sektorskog ugovornog organa. Ugovori ove vrste nisu obuhvaćeni direktivama Evropske unije, pa se samim time na njih ne primjenjuje ni Zakon o javnim nabavkama odnosno isti predstavljaju razlog za izuzeće od primjene Zakona za sektorske ugovorne organe. Koncepcija ovih ugovora u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine zasniva se na presudi C-107/98 Teckal o postojanju „in-house“ aranžmana. Razlike u odnosu na ugovore koji se zaključuju iz postupaka javnih nabavki u pogledu načina zaključenja, subjekata, djelatnosti te drugih karakteristika jasno upućuju da se radi o ugovorima koji potpadaju pod režim građanskopravnih ugovora, da se na iste u cijelosti primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i da se po svojoj pravnoj prirodi razlikuju od ugovora koji su zaključeni kroz neki od postupaka javnih nabavki …

…Opširnije čitajte u broju 1408

Back To Top