skip to Main Content

Tokom posjete Zeničko-dobojskom kantonu, općini Vareš i gradu Zenici ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Edvard Ferguson bio je juče gost gradonačelnika Fuada Kasumovića sa kojim je razgovarao implementaciji projekta za privlačenje stranih investicija.

U razgovorima je sudjelovala i menadžerica projekta LIFE za privlačenjr investicija i poboljšanje poslovnog okruženja na lokalnom nivou Ruvejda Aliefendić, koja je predstavnica razvojne institucije pri Svjetskoj banci ureda u Sarajevu.

Nakon sastanka gradonačelnik Kasumović kazao je da se radi o programima reforme javne uprave, sa posebnim osvrtom na gradske službe i da se u nastavku projekta “LIFE” očekuju značajne promjene koje će se provesti pod motom „giljotina propisa“.

– Nama je krajnji cilj da se uz pomoć Svjetske banke neke procedure potpuno ukinu, da se druge procedure značajno skrate kako bi pomoglo kako građanima, ali i privrednicima – kazao je gradonačelnik Kasumović.

Ambasador Ferguson istakao je da mu je drago čuti da je lokalna gradska uprava sprema za realizaciju „giljotine propisa“, što je zaista pravi termin za značajne promjene u korist kompanija i biznisa, posebno kompanija koje tek počinju svoj biznis, ali i onim kompanijama koje rade u otežanim uvjetima da brže razvijaju svoju djelatnost.

– Očekujem da i na federalnom nivou uslijede aktivnosti na donošenju odgovarajućih zakona i amandmana koji će u konačnici otvoriti mogućnost ‘on-line registracije’ novih kompanija ili njihovih promjena – rekao je Ferguson.

O kakvim se promjenama radi objasnila je menadžerica projekta “LIFE” Ruvejda Aliefendić, koja je najavila da se okončanje tih aktivnosti očekuje krajem godine kada će biti moguće predstaviti rezultate.

– Ono što će biti rezultat projekta je da svi građani prije dolaska u gradsku upravu imaju tačnu informaciju šta ih čeka, koliko će to trajati i koliko će to koštati. Zajedno ćemo raditi na pojednostavljenju svih postupaka o kojima govorimo, a koji su vezani za život jednog preduzeća, odnosno poduzetnika – istakla je Aliefendić.

Na taj način će se ubrzati postupak privlačenja stranih investicija i pravljenje investicionog profila Grada Zenice, što bi trebalo da u značajnoj mjeri privuče svježa ulaganja i investitore.

Back To Top