skip to Main Content

Prema Programu sufinansiranja zapošljavanja 2018. – mjera “Javni radovi 2018” Federalnog zavoda za zapošljavanje, Grad Goražde raspisao je Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme po pomenutom Programu za koji je gradonačelnik Mustafa Ramović potpisao ugovore o radu sa osobama koji će u narednih četiri mjeseca raditi u sklopu Javnih radova.

Riječ je o Programu kojeg je Grad Goražde raspisivao i prethodnih godina u skladu sa programima koje raspisuje Federalni zavod za zapošljavanje i Služba za zapošljavanje BPK Goražde, a u ovoj godini u sklopu Javnih radova biće zaposleno 60 osoba sa područja grada Goražde na period od  četiri mjeseca.

Ukupna vrijednost projekta za Grad Goražde i ostale dvije općine BPK-a je 318.000 KM, od čega Federalni zavod za zapošljavanje finansira 218 hiljada KM, a ostatak općine i Grad Goražde, a u sklopu javnih radova bit će uposleno 109 osoba sa evidencije Zavoda za zapošljavanje.

Govoreći o Javnim radovima u 2018. godini, te detaljima vezanim za potpisane ugovore, gradonačelnik Ramović je naglasio: ”Na bazi izuzetno dobre saradnje sa Službom za zapošljavanje BPK Goražde kao i sa Federalnim zavodom za zapošljavanje, mi smo aplicirali za novi projekat koji je i prihvaćen, jer smo  potpisali ugovore sa 60 osoba koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Na Javni poziv se prijavilo 60 osoba a za Grad Goražde je odobreno 20 osoba i uz razumjevanje direktorica pomenutih zavoda  potpisali smo ugovore sa svih 60 prijavljenih. Oni će imati svoje obaveze osam sati dnevno na četiri mjeseca, gdje će im biti uplaćeno PIO, zdravstveno osiguranje i prijevoz, a Kabinet gradonačelnika je odlučio da im se izađe ususret u vidu naknade za topli obrok što nam je izuzetno drago. Na bazi dobrog prošlogodišnjeg iskustva gdje je radilo 30 sugrađana ovu praksu nastavljamo. Formirana je Komisija, u sklopu koje su predstavnici gradske uprave i predsjednici savjeta gradskih mjesnih zajednica, koja će pratiti radove i napravili su plan radova,  naručili smo i alate u vrijednosti od 5.000 KM, tako da očekujemo da će se posao uraditi kako smo i planirali.”

Back To Top