skip to Main Content

Na održanom sastanku između gradonačelnika Grada Bihaća Šuhreta Fazlića i generalnog sekretara Privredne komore USK  Nihada Šušnjara dogovoreno je da će Grad Bihać i ove godine biti pokrovitelj i suorganizator 15. međunarodnog sajma ekologije “EKOBIS 2017.”

Usuglašeno je da će se sajam i ove godine održati u Sportsko rekreativnom centru “Luke”.

Grad Bihać, kao domaćin i suorganizator, će u sklopu pratećih sadržaja organizirati Poslovni forum gradova-prijatelja, sa željom da ovaj sadržaj u budućnosti pređe u tradicionalan. Na poslovnom forumu planirana je prezentacija privrednih potencijala i aktualnih projekata svih prisutnih gradova-prijatelja sa naglaskom na proširenje međusobne saradnje.

Grad će također staviti na raspolaganje svoju administrativnu službu koja će animirati i pozivati izlagače na sajam. Također će se zajednički pozvati zvaničnici i definirati protokol svečanog otvaranja sajma.

Ovogodišnja sajmska manifestacija tematizirat će Vodu, odnosno njen sveukupni prirodni, biološki, ekonomski i ekološki značaj za grad Bihać i Unsko-sanski kanton. Upravo ove godine završava generacijski projekt, odnosno uspostava potrojenja za odvodnju i prečišćavanje otpadnih voda u gradu Bihaću. Puštanjem u rad ovog postrojenja kvaliteta vode rijeke Une u samom gradu i nizvodno od mjesta ispuštanja biti će značajno poboljšana što će imati pozitivne efekti na zaštitu prirode i bio diverzitet u cjelini.
S gradonačelnikom Fazlićem dogovoreno je da će se u toku najavne kampanje za 15. međunarodni sajam ekologije promovirati sveukupni pozitivne efekte koje grad Bihać te sliv rijeke Une dobijaju završetkom projekta odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda.

15. međunarodni sajam ekologije EKOBIS 2017. će se održati od 14.-16.09.2017.godine.

 

Back To Top