skip to Main Content

PITANJE: Da li pravo na godišnji odmor imaju lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, u smislu člana 34. stav (6) Zakona o radu?

 

ODGOVOR:

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

Časopis ZIPS

Back To Top