skip to Main Content

Povezivanjem zdravstvenog sektora i turizma bit će unaprijeđena turistička ponuda Republike Srpske, rekao je entitetski ministar trgovine i turizma Predrag Gluhaković.

Trend rasta i razvoja zdravstvenog turizma u svijetu je, kaže, potrebno iskoristiti i predstaviti se na tržištu, za šta ovaj bh. entitet ima veliki potencijal.

“Potrebne su dodatne aktivnosti na razvoju ovog vida turizma, a osnivanje udruženja koje će se baviti promocijom zdravstvenog turizma dat će poseban doprinos tome”, rekao je Gluhaković, na sastanku posvećenom osnivanju Klastera zdravstvenog turizma.

Kao najčešće motive za dolazak turista u RS naveo je kvalitetnu zdravstvenu uslugu, konkurentne cijene, ljekovitost prirodnih faktora, očuvanu prirodu, povoljnu klimu i rekreativne sadržaje koji se nude.

“Veliki broj ljudi iz dijaspore koristi usluge naših stomatologa, ortopeda i estiteskih hirurga, što nas je animiralo da se konkretnije posvetimo razvoju ove vrste turizma, kao i činjenica da je zdravstveni turizam sve traženiji u razvijenim zemljama Evrope”, istakao je entitetski ministar trgovine i turizma.

Pomoćnica ministra zdravlja Ljiljana Ivančić je istakla da sada zdravstveni turizam u RS ima sistemsku podršku za strateško djelovanje i bolju promociju zdravstvenim ustanova.

Osnivačkoj skupštini Udruženja ”Klaster zdravstvenog turizma RS-a” u Banja Luci prisustvovali su predstavnici resornih ministarstava, turističkih agencija, banjskih centara i privatnih i javnih zdravstvenih ustanova.

(Fena)

Back To Top