skip to Main Content

U nastavku pojačanih inspekcijskih nadzora na teritoriji Federacije BiH, federalni inspektori su, u periodu 25. aprila do 15. maja ostvarili sljedeće rezultate: izvršen je 921 inspekcijski nadzor i 10 kontrolnih nadzora; sačinjen je 921 zapisnik; izdat je 631 prekršajni nalog u ukupnom iznosu od 808.960,00 KM; naplaćen je iznos od ukupno 102.213,00 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak; izrečene su ukupno 153 upravne mjere; izrečene su 34 mjere privremene zabrane rada; od 253 kontrolisana privredna subjekta u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da 3 subjekta nadzora ne posjeduju fiskalni uređaj; 43 subjekta nadzora nisu izdavali fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge; od 866 kontrolisanih radnika, zatečeno je 85 radnika „nacrno“.

Akcenat pojačanih inspekcijskih aktivnosti je na borbi protiv sive ekonomije, a inspekcijski nadzori se vrše u oblastima trgovine, turizma, rada, poljoprivrede, zdravstva, urbanizma i ekologije, saobraćaja, šumarstva, voda, verterinarstva, rudarstva, te termo i elektroenergetike. Aktivnosti se vrše pomoću zajedničkih multidisciplinarnih timova, u saradnji s kantonalnim tržišnim i inspektorima rada.

Zbirni rezultati od početka vršenja pojačanih inspekcijskih nadzora – od 20. marta do 15. maja su sljedeći; izvršena su 2.793 inspekcijska nadzora i 74 kontrolna nadzora; sačinjena su 2.793 zapisnika; izdat je 1.741 prekršajni nalog u ukupnom iznosu od 2.300.440,00 KM; naplaćen je iznos od ukupno 269.246,94 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak; izrečeno je ukupno 395 upravnih mjera; izrečeno je 86 mjera privremene zabrane rada; od 793 kontrolisana privredna subjekta u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da 3 subjekta nadzora ne posjeduju fiskalni uređaj; 140 subjekata nadzora nije izdavalo fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge; od 2.840 kontrolisana radnika, zatečeno je 168 radnika „nacrno“.

Pojačane inspekcijske aktivnosti bit će nastavljene u kontinuitetu, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

 

Back To Top