skip to Main Content

PITANJE: Ukoliko je predlagatelj mjere osiguranja tokom postupka po mjeri proveo sve dokaze koje je predložio na pripremnom ročištu (vještačenja, saslušanje svjedoka) na iste okolnosti da li ima pravo tražiti povođenje ponovno istih dokaza na glavnoj raspravi (tj. ponovno provođenje vještačenja, na koje tokom mjere nije bilo primjedbi). Dakle, kakva je funkcionalna veza između postupka po mjeri i postupka o glavnoj stvari?

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top