skip to Main Content

Javno preduzeće „Šumsko – privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o Zavidovići dobilo je FCS certifikat za šumsko gospodarsko područje (ŠGP) “Gornjebosansko”.

Potreba za provođenjem održivog gospodarenja šumskim resursima na osnovu međunarodno dogovorenih i priznatih principa održivog gospodarenja šumama se sve više nametala, te smo samim ulaskom u proces certificiranja, odgovornost prema svim sferama poslovanja i težnju za održivim gospodarenjem šumom podigli na jedan viši nivo.

Izjavom o predanosti, odnosno parafirajući odluku o pokretanju procesa certificiranja, u januaru ove godine, naše preduzeće se obavezalo da će se ovlaštenoj certifikacijskoj kući „Soil Association Certification“ iz Velike Britanije, omogućiti uvid u podatke koji se odnose na sve segmente poslovanja i tako pokrenuti cijeli niz višemjesečnih konsultacija, instukcija, uputa i aktivnosti koje su u konačnici rezultirale dobijanjem certifikata.

U procesu dobijanja certifikata obrađeni su: sistemi gospodarenja, sastav šuma, površine značajne za biološku raznolikost, izračun godišnje sječe po volumenu i vrstama, šume visoke vrijednosti očuvanja, sistemi kontrole (sistemi i dokumenti koji se koriste za praćenja tokova materijala), proizvodnja u prethodnim periodima (stvarna, trenutna i očekivana), tehnike iskorištavanja, nešumarske aktivnosti koje se provode na području gospodarenja.

Urađeni su terenski obilasci, razgovori sa upravnicima i radnicima te ispunjene liste pitanja za gospodarenje šumom a izvršen je i pregled dokumentacije (zapisi o provedenoj obuci, ugovori, planovi gazdovanja, karte i osnove gazdovanja). Lokacije su izabrane na način da uključe područja nedavnih ili tekućih radova, područja javnog pristupa, područja vrijednosti očuvanja.

Na osnovu izvještaja ovlaštene certifikacijske kuće „Soil Association Certification“ iz Velike Britanije, smatra se da je “… sistem gospodarenja nositelja certifikata, ako se provodi kao što je opisano, u stanju osigurati zadovoljavanje svih zahtjeva mjerodavnog standarda na čitavom šumskom području obuhvaćenom opsegom procjene. Nositelj certifikata pokazao je, uz korektivne akcije navedene u stavku 2. ovoga izvješća, da se sistem gospodarenja provodi dosljedno na čitavom šumskom području obuhvaćenom opsegom certifikata.“

Efekti koji se žele postići kroz certificiranje gospodarenja šumskim resursima su održivo gospodarenje šumama kroz unapređenje performansi poslovanja, očuvanje stabilne pozicije na postojećim i bolji pristup novim tržištima s povećanjem konkurentskih sposobnosti, ali i drugi efekti kao što su transparentnost poslovanja, unapređenje odnosa s javnošću, poslovnim partnerima, krajnjim kupcima i ostalim interesnim grupama.

Porast ekološke svijesti kod potrošača znači i opredjeljenje za kupovinu proizvoda čije je porijeklo garantovano certifikatom o održivom upravljanju šumama a ne za proizvode čije porijeklo nije poznato. Iz navedenog proizilazi da dobijanjem certifikata olakšavamo poslovanje i našim poslovnim partnerima i gradimo lanac lojalnosti sa svim akterima koji su direktno ili indirektno uključeni u poslovanje preduzeća.

FSC certifikat se izdaje na period od pet godina a njegovo trajanje u tom periodu uvjetovano je uspješnim godišnjim procjenama.

Uspješno certificiranje ŠGP-a“Gornjebosansko“ je svojevrsna ulaznica i za certificiranje ostalih šumskogospodarskih područja, čija će certifikacija, ukoliko sve bude teklo prema planiranom rasporedu, početi na proljeće sljedeće godine.

 

Back To Top