skip to Main Content
Dalekovod

Forum ”Bosna i Hercegovina i svjetski trendovi u oblasti električne energije” bit će održan krajem mjeseca u Sarajevu u organizaciji Ureda britanskog ministarstva za međunarodnu trgovinu u BiH i grupacije ”Alfa Energy”.

Događaj koji će okupiti komercijalne potrošače obradit će teme kao što su kada kupiti električnu energiju i kako izabrati adekvatan ugovor, izazovi komercijalnih potrošača električne energije u BiH, bh. berza električne energije i električna vozila – uskoro i u BiH.

Cilj Foruma je da objasni izazove koji su pred kompanijama koje zaključuju ugovor za električnu energiju, da predstavi faktore koji utječu na cijenu, te da napravi poređenje s drugim svjetskim berzama električne energije.

Učesnici panela će biti predstavnici snabdjevača elelektričnom energijom, komercijalni potrošači, predstavnici regulatornih tijela i nevladinog sektora iz BiH i regije.

Ovakav forum održan je i prošle godine u Sarajevu i okupio je 100 predstavnika uspješnih kompanija iz BiH koji su raspravljali o mogućnostima koje nudi otvoreno tržište električne energije u BiH.

Ured britanskog ministarstva za međunarodnu trgovinu u BiH pomaže britanskim kompanijama da povećaju trgovinsku konkurentnost u BiH, te pomaže firmama iz BiH da identifikuju poslovne prilike u Ujedinjenom Kraljevstvu i prošire svoje poslovanje.

Alfa Energy Group je međunarodna grupacija koja se bavi strateškim savjetovanjem komercijalnih potrošača energenata. S kancelarijama u Londonu, Čikagu, Frankurtu i Sarajevu, ova grupacija se već 20 godina brine za efikasno upravljanje energijom svojih 4.000 klijenata. Alfa Energy Group je članica Britanskog poslovnog kluba u BiH.

Tržište električne energije u BiH je otvoreno od januara 2015. godine, što znači da svi komercijalni potrošači imaju pravo da kupuju električnu energiju od snabdjevača koji im ponudi najbolje uslove. Trenutno, u BiH postoji 26 licenciranih snabdjevača, po podacima DERK-a, saopćeno je iz britanske ambasade u BiH.

Back To Top