skip to Main Content

PITANJE: Firma „X“ sa sjedištem u FBiH planira da potpiše ugovor sa firmom „Y“ sa sjedištem u Republici Srpskoj (RS) o iznajmljivanju sladišnog prostora u FBiH. Uposlit ćemo radnike koji će robu od firme „Y“ iz RS prevoziti njihovim kupcima, znači firma „Y“ iz RS će fakturisati tu robu, a radnici iz firme „X“ iz FBiH će ispostavljati fakture za usluge radne snage i usluge transporta. Da li firma „Y“ sa sjedištem u RS ima obavezu upisa ovog skladišta u sudski registar (kao poslovnu jedinicu), odnosno da li firma „Y“ samim tim ima obavezu vađenja ID broja kod Porezne uprave, kao i da li je ista dužna ovo skladište prijaviti kod Federalnog zavoda za statistiku?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top