skip to Main Content

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta u protekloj godini je svoje aktivnosti usmjerilo na stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta za razvoj malih i srednjih poduzeća na području FBiH kroz kreiranje i sudjelovanje u izradi zakonskih i podzakonskih akata i programa, certificiranja općina i gradova i dodjelu poticajnih sredstava kroz grant kreditna sredstva, kazao je juče u Mostaru na godišnjoj tiskovnoj konferenciji ministar Amir Zukić.

Prema njegovim riječima, ovo ministarstvo je u protekloj godini bilo fokusirano na Program ekonomskih reformi (ERP) kroz koji su stvorene pretpostavke za uspješno poboljšanje poslovnog okruženja.

– Za bolje poslovanje sektora malih i srednjih poduzeća i obrta vodili smo aktivnosti u različitim smjerovima. Prije svega, to je ovaj regulatorni dio gdje smo pokušali postojeći zakonski okvir poboljšati i uskladiti sa standardima EU, kao i zahtjevima i potrebama boljeg poslovnog okruženja. To znači da stvorimo pretpostavke za manje administrativnih barijera i svega onog što smeta poduzetnicima u njihovom boljem funkcioniranju i bržem razvoju – kazao je ministar Zukić.

Naveo je kako su urađene radne verzije Prednacrta zakona o poticaju malog gospodarstva i Nacrta zakona o obrtu i srodnim djelatnostima, koji je usvojen u oba doma Parlamenta FBiH.

Pored toga, u 2017. godini obavljena je procjena utjecaja Zakona o unaprjeđenju poduzetničke infrastrukture u FBiH, a aktivnosti su bile usmjerene i na izravnu financijsku potporu razvoju poduzetničke infrastrukture zajedno s kantonima i lokalnim zajednicama, kao i na harmonizaciju i usklađivanje sektorskih strategija s preporukama EU Akta o malim biznisima.

U skladu s potpisanim sporazumom između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstva i Razvojne agencije Republike Srpske i Japanske agencije za međunarodnu suradnju (JICA), implementiran je projekt „Uspostavljanje i promocija mentoring usluga za mala i srednja poduzeća u BiH“.

Taj program mentoringa, kazao je ministar Zukić, predstavlja novi oblik podrške malim i srednjim poduzećima.

U okviru njega zajedničkim naporima mentora i poduzetnika radi se na prevladavanja trenutne situacije i nalaženju najpovoljnijih rješenja za buduće poslovanje kroz uspostavu standardiziranog sustava mentoring usluga, kao jezgre sheme podrške malim i srednjim poduzećima u FBiH.

Federalni ministar je naglasio da je ovo ministarstvo uključeno u Vladine interresorne grupe koje rade na smanjenju prepreke za postupak registracije, odnosno izradu brze registracije.

Na pitanje novinara je li pojednostavljena procedura registracije u zadnje četiri godine, ministar Zukić je odgovorio kako još nije dovoljno smanjen vremenski rok osnivanja poduzeća i administrativne procedure.

– Ministarstvo radi na tome zajedno s drugim institucijama i ministarstvima koja su vezana za ove procedure. Ono što je bitno i što Ministarstvo želi poboljšati je i olakšanje samog poslovanja, nakon što se poduzeće osnuje i počne raditi – rekao je ministar Zukić.

Po njegovim riječima, aktivno se radi na certificiranju općina, odnosno na stvaranju boljeg poslovnog okruženja na razini lokalnih zajednica. Također, sa Svjetskom bankom radi se na olakšavanju i poboljšavanju rada lokalne administracije, odnosno uklanjanju prepreka kada je u pitanju investiranje i funkcioniranje poslovnih subjekata na razini lokalnih zajednica u okviru programa „Life“.

Zukić je naglasio da je jedna od aktivnosti Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta izrada informacijskog sustava s web portalom koji bi obuhvatio sve poslovne zone u Federaciji BiH. Tako bi  na jednom mjestu mogle biti pronađene sve relevantne informacije koje anonimnom investitoru mogu pomoći u donošenju odluke da uđe u određenu poslovnu zonu i pokrene posao.

– U protekloj godini imali smo projekt subvencioniranja gdje smo kroz grant sheme i kreditna sredstva usmjeravali ova sredstva i investirali direktno u razvoj sektora malih i srednjih poduzeća i obrta, a riječ je o 9,1 milijun KM, od čega su kreditna sredstva 4,3 KM, s tim da imamo jedna projekt koji je u tijeku, a za koji je namijenjen iznos od 2 milijuna – kazao je Zukić.

Naveo je da je riječ o povoljnom kreditu Razvojne banke s kamatnom stopom 1,5 posto, otplatnim razdobljem od sedam godina, uz dvije godine počeka.

Back To Top