skip to Main Content

Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine održalo je juče u Sarajevu 11. sjednicu kojoj je prisustvovala delegacija MMF-a predvođena šefom Misije za BiH Nadeemom Ilahijem sa kojom je razgovarano o  Dopunskom pismu namjere.

Članovi Fiskalnog vijeća BiH su izrazili zadovoljstvo dosadašnjim stepenom provedbe mjera iz Pisma namjere i optimizam da će veoma brzo biti usvojen i Zakon o osiguranju depozita u BiH. Članovi Fiskalnog vijeća su se saglasili da je neophodno nastaviti provedbu dosadašnjih mjera i nastaviti aranžman sa MMF-om koji donosi fiskalnu stabilnost Bosni i Hercegovini, te osigurava provedbu strukturalnih reformi.

Sjednicom Fiskalnog vijeća Bosne i Hercegovine predsjedavao je predsjedavajući Vijeća ministara BiH i predsjedavajući Fiskalnog vijeća BiH  Denis Zvizdić.

Back To Top