skip to Main Content

Agencija za unapređenje stranih investicija (FIPA) BiH i Svjetski savez dijaspore Bosne i Hercegovine organizirali su danas u Sarajevu Biznis forum s ciljem promocije BiH kao investicione destinacije, prezentiranja mogućnosti za ulaganja i privlačenje stranih investicija. Uz ostale, forumu su prisustvovali predstavnici Vijeća ministara BiH, FIPA-e, Svjetskog saveza dijaspore BiH, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Vanjskotrgovinske komore BiH, općina, te privrednici iz BiH i inostranstva.

-Naš cilj je povezati bh. dijasporu i privrednike dijaspore sa nosiocima vlasti na svim nivoima,  sa udruženjima privrednika i napraviti direktne susrete između privrednika dijaspore i BiH, kazala je Maida Bećirović, sekretar FIPA-e. Govoreći o preprekama za ulaganje u BiH, naglasila je da je naša dijaspora navikla na jednostavno poslovno okruženje u zemljama u kojima obitavaju i da to traže i od nas.

– Problemi koje dijaspora ističe odnose se na poslovno okruženje i administrativne barijere. Zato je FIPA u prošloj godini predložila 41 mjeru kojima bi se olakšali uslovi za poslovanje. Ove godine pripremamo i 50 novih mjera  – pojasnila je Bećirović.

Današnji Biznis forum sa oko stotinu učesnika je prvi forum koji je organizirao Svjetski savez dijaspore BiH.

-Organizacija ovog Biznis foruma je u okviru našeg plana rada koji smo usvojili prošle godine u cilju  povezivanja naših biznis klubova iz svijeta sa biznismenima u BiH. Sa nama su danas privrednici iz  12 zemalja – izjavio je Hasan Šehović, predsjednik SSDBiH.

Prema njegovim riječima, BiH je atraktivna zemlja za ulaganja iako birokratke prepreke treba svesti na minimum.

– Energetika, drvna industrija i turizam su sektori u kojima je najveći potencijal za ulaganje – precizirao je Šehović.

U okviru današnjeg Biznis foruma predstavljeni su mali i srednji projekti iz turizma, poljoprivrede, metalskog i energetskog sektora koji bi mogli biti interesantni dijaspori i njihovim poslovnim partnerima.

Back To Top