skip to Main Content

Agencija za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA) potpisala je Memorandum o suradnji s Centrom za investicije i razvoj poduzetništva (CIRP) iz Mostara radi definiranja zajedničkih ciljeva i aktivnosti, s ciljem zajedničkog doprinosa ekonomskom razvoju države.

FIPA i CIRP će raditi na jačanju suradnje između javnog i nevladinog sektora  i unapređenju komunikacija u procesu pružanja podrške realizaciji investicijskih projekata i poboljšanju poslovnog okruženja u regiji Hercegovine.

Radit će na promoviranju poslovanja i investicija, kao i međunarodne ekonomske i trgovačke suradnju, te će razmjenjivati njihova iskustva u promociji i privlačenju investicija.

Organizirat će događaje koji  omogućavaju bolju uvezanost privatnog, nevladinog i javnog sektora, te prikupljati analize i informacije o preprekama i opterećenjima koje negativno utiču na investicijsku klimu s ciljem njihovog uklanjanja i poboljšanja investicijske klime u zemlji.

Zajednički će pružati podršku realizaciji konkretnih investicijskih projekata u BiH.

 

Back To Top