skip to Main Content

Novoimenovani ambasador BiH u Grčkoj NJ.E. Branko Đokić razgovarao je sa direktorom Agencije za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA) Gordanom Milinićem o aktivnostima koje ga očekuju na polju predstavljanja BiH u novoj misiji, te se upoznao sa instrukcijama FIPA-e oko aktivnosti na polju privlačenja investitora iz zemlje u kojoj će obavljati misiju.

Na sastanku je istaknuto da u BiH ima vrlo malo grčkih investitora i da njihove investicije iznose samo 2 miliona eura, da je potrebno animirati grčke investitore i privrednike na uspostavljanje veće suradnje sa Bosnom i Hercegovinom, posebno investitore koji već investiraju u Srbiji, Makedoniji i Bugarskoj. Također, je istaknut značaj informiranja grčke poslovne zajednice u Grčkoj, a posebno u jugoistočnoj Europi o mogućnostima za ulaganje u BiH.

Razmijenjene su ideje o mogućnostima unapređenja rada na promociji zemlje, te su date upute ambasadoru na koje aktivnosti je potrebno fokusirati se radi privlačenja investitora.

 

 

 

 

Back To Top