skip to Main Content

Prema  najnovijim objavljenim preliminarnim podacima Centralne Banke BiH, iznos stranih investicija u BiH u 2016. godini dosegao je iznos od 460,6 miliona KM, što znači da je u zadnjem kvartalu prošle godine realizovano još skoro 200 miliona KM  novih stranih investicija. Mada ova cifra još nije konačna i vjerovatno će biti korekcija koje će strane investicije u BiH približiti na oko pola milijarde maraka, ovi podaci u potpunosti potvrđuju prognoze FIPA-e o poboljšanjima u četvrtom kvartalu.

Naime, FIPA je informisala da je u prvom kvartalu prošle godine napravljen dvostruki prebačaj iznosa stranih investicija, ali su nakon toga u drugom i trećem  kvartalu nestabilna politička situacija, te negativne konotacije oko referenduma, spominjanja secesije i rata, negativno uticali na potencijalne investitore, koji su u direktnim kontaktima postavljali pitanja o političkoj situaciji i izražavali brigu za kapital koji bi  eventualno investirali.

FIPA je nastojala u oviru svojih mogućnosti zadržati investitore, objašnjavajući da se radi o prolaznoj situaciji izazvanoj predizbornom kampanjom i da će se već u oktobru uvjeriti da se situacija normalizuje. Zato je četvrti kvartal koliko-toliko  popravio katastrofalno stanje iz drugog i trećeg kvartala i iznos stranih investicija u prošloj godini povećao za oko 200 miliona KM.

FIPA  je i u ovoj godini i pored povremenih perioda političke krize i nestabilnosti u Bosni i Hercegovini nastavila intenzivan  rad  sa potencijalnim stranim investitorima, pa naglašava da unapređenje stranih investicija zahtijeva koordiniran i sistematski pristup i aktivnosti svih relevantnih institucija u Bosni i Hercegovini na unapređenju poslovnog ambijenta i političke stabilnosti.

Back To Top