skip to Main Content

Direktor Agencije za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA) Gordan Milinić i prof.dr. Hajrija Sijerčić-Čolić, dekanesa Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu potpisali su Memorandum o suradnji s ciljem unapređenja pravnog okvira u BiH koji će doprinijeti nadogradnji potojećih pravnih rješenja za poboljšanje poslovnog ambijenta, a time i konkurentnosti zemlje u privlačenju direktnih stranih investicija.

Cilj Memoranduma je stvaranje i uspostavljanje suradnje između dvije institucije na način da se zajedno daju stručna mišljenja o zakonskim rješenjima koja predstavljaju prepreke za veći priliv stranih ulaganja u zemlji,  da zajedno predlažu rješanja koja idu na ruku investitorima bilo domaćim bilo stranim, te da daju prijedloge s aspekta nauke kako uvesti nove ekonomske modele, koji ne postoje u BiH.

Back To Top