skip to Main Content

Jedinstveni registar računa poslovnih subjekata u Federaciji BiH počeo je sa operativnim radom 01. juna 2017. godine. Registar sadrži bankovne račune svih poslovnih subjekata koji su registrovani ili posluju u FBiH. Ovime će vlada i ovlaštene institucije imati elektronski pristup svim računima poslovnih subjekata u realnom vremenu.
Ovaj sistem, smješten u Finansijsko-informatičkoj agenciji, je razvio USAID-ov Projekat reforme fiskalnog sektora (FAR) u saradnji sa Finansijsko-informatičkom agencijom i bankama te implementirao softversko rješenje za Jedinstveni registar. Uz to USAID je donirao i potrebni hardver na kome je smješten registar.

Inače, ovakav je registar ključni zahtjev Zakona o unutarnjem platnom prometu FBiH iz 2015. godine, koji nalaže da sve banke koje posluju u FBiH moraju dostaviti podatke o svim bankovnim računima Finansijsko-informatičkoj agenciji.

Jedinstveni registar računa poslovnih subjekata u FBiH će pomoći u sprečavanju porezne utaje putem prijenosa novca na alternativne bankovne račune i omogućiti istovremeno zamrzavanje svih računa poslovnih subjekata. Također će spriječiti poslovne subjekte koji vrše poreznu utaju u otvaranju novih bankovnih računa nakon zamrzavanja njihovih postojećih bankovnih računa.

Na dan puštanja u rad, registar je sadržavao podatke svih postojećih bankovnih računa u FBiH – ukupno više od 201.000 računa od 103.000 poslovnih subjekata u 19 banaka koje trenutno posluju u FBiH.

Zakonom o unutarnjem platnom prometu FBiH, koji je stupio na snagu 2015. godine, FIA je institucija u FBiH zadužena za vođenje registra poslovnih računa poslovnih subjekata, FIA je prema Zakonu bila obavezna da uspostavi jedinstveni registar računa poslovnih subjekata FBiH i ona je zahvaljujući tehničkoj pomoći i podršci USAID-a, taj registar uspostavila.

Šta to znači? To znači da se bankovni računi svih poslovnih subjekata u FBiH sada nalaze u jednoj instituciji na nivou FBiH. FIA i sve banke mogu izvršiti uvid i vidjeti sve bankovne račune koji pripadaju određenoj firmi. U toku godine će i druge institucije, uključujući Poreznu upravu FBiH i sudove, također imati pristup ovim informacijama. To znači da će kada sud donese odluku da zamrzne račun neke firme zbog neplaćanja poreza svi bankovni računi te firme odmah biti vidljivi.

Ovo će firmama koje ne poštuju zakon otežati izbjegavanje plaćanja poreza i drugih obaveza po osnovu javnih prihoda. Ovo je jasan i značajan korak u borbi protiv korupcije. Ovim se također kreira poštenije poslovno okruženje za one firme i poslovne subjekte koji plaćaju poreze i izvršavaju svoje obaveze po osnovu javnih prihoda.

Back To Top