skip to Main Content

Federalni inspektori su u prva dva mjeseca ove godine izvršili 1.356 nadzora i izdali 339 rješenja kojima su naložene upravne mjere.

U tom periodu je sačinjeno 1.129 zapisnika, izdato 406 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 705.242 KM, a za naplatu je evidentiran iznos od ukupno 92.766,7 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak.

Federalni tržišni inspektori su, u toku inspekcijskih nadzora, zapečatili tri  objekta zbog obavljanja djelatnosti bez odobrenja nadležnog organa, te, zbog neispravnih deklaracija, privremeno stavili van prometa robu u iznosu od 1.079.808 KM.

U saradnji s kantonalnim inspekcijama rada zatečeno je 195 radnika “nacrno”.

U prekograničnom prometu roba izvršena su 17.397 inspekcijska nadzora, izdat je 201 fitocertifikat, uzeto 788 uzoraka, te naplaćeno 897.404,10 KM za takse i naknade na graničnim prelazima i carinskim ispostavama u FBiH.

Posebna pažnja posvećena je proizvođačima, kooperantima i izvoznicima poljoprivrednih proizvoda. Inspekcijskim kontrolama obuhvaćene su špediterske kuće, turističko-ugostiteljski objekti, trgovine na veliko i malo, subjekti za proizvodnju, prodaju i distribuciju hrane, a poseban akcent stavljen je na višednevnu kontrolu Arcelor Mittala Zenica i Global Ispat Koksne Industrije d.o.o. Lukavac (GIKIL), koju su izvršili multidisiplinarni inspekcijski timovi sačinjeni od strane inspekcije za okoliš, građevinske inspekcije, vodne inspekcije, inspekcije zaštite na radu, inspekcije rada za oblast radnih odnosa, te tržišne inspekcije. Kao rezultat ovih nadzora, doneseno je više upravnih i kaznenih mjera, te je podnesena prekršajna prijava u iznosu od 33.000 KM.

Također, intenzivno su obavljane kontrole u oblasti cestovnog prijevoza, a posebna pažnja je posvećena nelegalno postavljenim objektima u cestovnom pojasu na području Kantona Sarajevo, kao i kontrole u rudnicima i jamama.

Federalni inspektori su u okviru redovnih inspekcijskih nadzora  vršili i nadzore po predstavkama građana, putem mješovitih timova iz sastava inspekcije rada i zaštite na radu, tržišne i turističko-ugostiteljske, saobraćajne, poljoprivredne, šumarske, veterinarske, sanitarno-zdravstveno-farmaceutske, inspekcije za hranu, vodne, urbanističko-ekološke i  tehničke inspekcije. Kontrolisano je svih deset kantona u FBiH.

Pored toga,  redovne aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove bile su usmjerene na suzbijanje najprepoznatljivijih oblika sive ekonomije –  rada “nacrno”, neizdavanja fiskalnih računa i rada bez odobrenja nadležnog organa, kao i drugih pojavnih oblika „sive“ ekonomije, koje su provodili tržišni inspektori, inspektori rada, saobraćajni inspektori, te druge federalne inspekcije, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Back To Top