skip to Main Content

U kontinuiranom nadzoru prekograničnog prometa roba, federalni granični inspektori su u proteklom periodu donijeli tri zabrane o uvozu pošiljaka u Federaciju BiH.

Na Carinskoj ispostavi Halilovići je federalni tržišno-turistički inspektor u rpvoj polovini marta naredio povrat 24.000 kilograma himalajske soli porijeklom iz Pakistana, nabavne vrijednosti od gotovo 17.000 KM, jer je prilikom laboratorijske kontrole utvrđeno da proizvod kvalitetom ne zadovoljava kriterije prometa na tržištu BiH.

Inspekcijskim nadzorom na Graničnom prijelazu Kamensko je  krajem marta utvrđeno da podaci na zahtjevu za pregled živežnih namirnica i hrane, koje je uvoznik podnio putem BIMS (Border Inspection Management System), ne odgovaraju činjeničnom stanju utvrđenom organoleptičkim pregledom, te da roba nema zdravstveni certifikat i nije uredno deklarirana. Radi se o gaziranom piću u količini od 17.424 kilograma, nabavne vrijednosti od gotovo 26.000 KM.

Istog dana je na ovom graničnom prelazu federalni sanitarni inspektor zabranio uvoz kozmetičkih i toaletnih proizvoda, ukupne težine 1.969 kg jer je ustanovljeno da nema adekvatno ispisanu deklaraciju sa svim podacima (naziv proizvoda, naziv, sjedište i zemlja proizvođača, naziv i adresa uvoznika, bitne karakteristike o kvaliteti proizvoda). Nabavna vrijednost robe je gotovo 21.000 KM.

Back To Top