skip to Main Content

U nastavku pojačanih inspekcijskih nadzora Federalne uprave za inspekcijske poslove od 18. do 24. aprila ove godine izvršena su 324 inspekcijska nadzora i 5 kontrolnih nadzora; sačinjena su 324 zapisnika; izdata su 192 prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 328.030,00 KM; naplaćen je iznos od ukupno 56.089,00 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak; izrečeno je ukupno 69 upravnih mjera; izrečene su 32 mjere privremene zabrane rada; od 124 kontrolisana privredna subjekta u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da svi subjekti nadzora posjeduju fiskalni uređaj; 17 subjekata nadzora nije izdavalo fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge; od 289 kontrolisanih radnika, zatečena su 4 radnika „nacrno“.

Akcenat pojačanih inspekcijskih aktivnosti je na borbi protiv sive ekonomije, a inspekcijski nadzori se vrše u oblastima trgovine, turizma, rada, poljoprivrede, zdravstva, urbanizma i ekologije, saobraćaja, šumarstva, voda, verterinarstva, rudarstva, te termo i elektroenergetike. Aktivnosti se vrše putem zajedničkih multidisciplinarnih timova, u saradnji s kantonalnim tržišnim i inspektorima rada.

Zbirni rezultati od početka vršenja pojačanih inspekcijskih nadzora od 20. marta do 24. aprila ove godine su: izvršena su 1872 inspekcijska nadzora i 64 kontrolna nadzora; sačinjena su 1872 zapisnika; izdato je 1110 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 1.491.480,00 KM; naplaćen je iznos od ukupno 167.033,94 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak; izrečene su ukupno 242 upravne mjere; izrečene su 52 mjere privremene zabrane rada; od 540 kontrolisanih privrednih subjekata u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da svi subjekti nadzora posjeduju fiskalni uređaj; 97 subjekata nadzora nije izdavalo fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge; od 1974 kontrolisana radnika, zatečena su 83 radnika „nacrno“.

Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove pozozivaju sve privredne subjekte nadzora u Federaciji BiH da preispitaju svoje poslovanje i blagovremeno ga uvedu u zakonske okvire, a kako ne bi bili predmet represivnih inspekcijskih mjera, odnosno finansijskog sankcionisanja. Također, napominju da će pojačane inspekcijske aktivnosti biti nastavljene u kontinuitetu.

 

 

Back To Top