skip to Main Content

Turizam 600×369

 

U Federaciji BiH u oktobru ove godine boravilo je  77.347 turista što je za 11,8 posto više u odnosu na oktobar  2015. godine, a u odnosu na septembar  2016. manje za 19,8 posto.

Učešće domaćih turista bilo je 23,5, a stranih turista 76,5 posto.  Ukupan broj noćenja turista u oktobru 2016. iznosio je 141.303 a to je za 9,6 posto više u odnosu na oktobar 2015., a u odnosu na septembar ove godine manje je za 26,2 posto. Učešće domaćih turista u ukupnom broju noćenja bilo je 21,5, a stranih turista 78,5 posto, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz: Hrvatske (9,6 posto), Njemačke (8,2), Slovenije (8,0), Italije (7,7) i Turske (7,4) i to je  40,9 posto.  Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 59,1 posto noćenja.

Broj raspoloživih kreveta u oktobru  2016.iznosio je 26.436 što je za 19,1 posto posto više u odnosu na oktobar prošle godine.  Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 20,6 posto.

Back To Top