skip to Main Content

PITANJE: Zaposlenici koji imaju službene mobitele imaju odlukom određen limit potrošnje. Iznose koje prekorače dužni su da plate (vršimo odbitak od plate uz potpisanu izjavu da su saglasni). Račun telekom operatera smo unosili tako da za iznos prekoračenja pripadajući iznos PDV-a koristimo kao neodbitni i knjižimo potraživanje od radnika za iznos sa PDV-om. Prilikom PDV kontrole inspektori su tražili da promijenimo način evidentiranja, tačnije, da cijeli iznos PDV-a koristimo kao odbitni, a da vršimo fakturisanje zaposlenom iznos tog potraživanja i samim tim evidenciju izlaznog PDV-a. Da li da prilikom fakturisanja sada priznajemo prihod (iako nismo ovlašteni za fakturisanje utrošenih impulsa jer nismo telekom operater) ili da vršimo storno troška? Također, da li smo u ovoj situaciji obavezni ovo fiskalizirati?

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top