skip to Main Content

PITANJE: Preduzeće ima poslovnu jedinicu Autobusna stanica sa fiskalnom kasom preko koje evidentira prodaju karata za klijente sa kojima ima potpisane ugovore o prodaji karata. Po završetku mjeseca se vrši fakturisanje usluga peronizacije i provizije za prodate karte, dok od klijenta dobivamo fakturu za prodate karte, PDV na prodate karte od poslovne jedinice ne uključujemo u PDV prijavu kao i ulazni PDV od dobavljača koji nam fakturiše iznos prodatih karti. Može li se na ovaj način vršiti knjiženje kao i to da li je promet preko fiskalne kase poslovne jedinice  promet pošto služi u ovom slučaju samo kao obračun priliva novca, može li se stornirati na kraju promet za visinu prodatih karti pošto od kupca imamo fakturu i promet je kod njega prijavljen? Na koji način postupiti i pravilno knjižiti i obračunavati promet sa stanovišta indirektnih i direktnih poreza?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top