skip to Main Content

PITANJE: Da li se avansne uplate kupaca iz inostranstva za usluge koje su oslobođene obračuna PDV-a po članu 15- ZPDV moraju evidentirati u PDV prijavi u poreznom periodu u kojem je primljen avans, ili se, s obzirom na to da su usluge oslobođene obračuna PDV-a, te da promet još nije realiziran, te da se radi o ino kupcima ta naplata evidentira u PDV prijavi u poreznom periodu kada je izdata faktura za primljeni predmetni avans (pod uslovom da su avans i faktura izdati u različitim periodima)?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top