skip to Main Content

PITANJE: Poslovni subjekt financira se iz budžeta na osnovu usvojenog plana. Mjesečno se fakturišu subvencije, da li se subvencije odmah knjiže na prihod ili na razgraničenje, a tek kada dođe uplata istu knjižiti na prihod?

 

ODGOVOR:

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

Časopis ZIPS

Back To Top