skip to Main Content

PITANJE: Trezorskim poslovanjem općina je uključila novog budžetskog korisnika JU “Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu”. Time smo preuzeli i njihove obaveze iz prethodnih godina. U knjigovodstvu je provedeno knjiženje obaveza, kako u trezoru tako i kod budžetskog korisnika. Ako bismo u budžetu ili rebalansu planirali takve obaveze na klasi 6 ili klasi 8, onda obrasci koje šaljemo u kantonalno ministarstvo finansija ne bi prikazivali izvršenje na pomenutim klasama, jer bi se uplata obaveze knjižila na klasu 3 (zatvaranje/izmirenje obaveze) a ne na klasu 6 ili klasu 8.

Veći dio ovih obaveza planiramo izmiriti u tekućoj godini, da li je potrebno ovakve obaveze planirati u budžetu/rebalansu i na kojoj klasi?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Prema odredbama Zakona o budžetima u Federaciji BiH  („Službeni glasnik Federacije BiH“, br. 102/13,9/14,13/14, 8/15, 91/15, 104/16 i 5/18, budžetski korisnici su obavezni da sve prihode i primitke, rashode i izdatke iskazuju u budžetu na bruto načelu.

Proizlazi, da se iznos obaveze koje je Općina preuzela od novog budžetskog korisnika (Općinskog fonda za komunalnu djelatnost i infrastrukturu), koji je evidentiran u knjigovodstvu novog budžetskog korisnika i u trezor, u budžetu mora planirati na odgovarajućim pozicijama glavne kategorije 820000 – Kapitalni izdaci.

S obzirom na to da se veći dio obaveza planira izmiriti u tekućoj godini, a da u pitanju nije navedena vrsta obaveza, pretpostavit ćemo da je riječ o obavezama po osnovu kratkoročnih kredita i/ili zajmova.

Primljeni krediti i zajmovi s rokom vraćanja do jedne godine, kao i dospjele obaveze po osnovu dugoročnih kredita evidentiraju se na kontu 330000 – Kratkoročni krediti i zajmovi.

U nastavku je dat primjer knjiženja primljenih sredstava po osnovu kratkoročnog kredita i plaćanja na ime otplate tog kredita:

 

Red.

br.

Opis Konto
Duguje Potražuje
 

 

1

 

Transakcijski račun 111111  
Kapitalni primici (odgovarajuće analitičko konto)   810000
Za priliv sredstava po osnovu kratkoročnog kredita  
Izvori novčanih sredstava (odgovarajuće analitičko konto) 511120  
Kratkoročni krediti i zajmovi (odgovarajuće analitičko konto)   331000
Za priliv sredstava po osnovu kratkoročnog kredita  
Red.

br.

Opis Konto
Duguje Potražuje
 

 

 

2

 

Kapitalni izdaci (odgovarajuće analitičko konto) 820000  
Kratkoročne tekuće obaveze   310000
Za dospjele obaveze za kratkoročni kredit  
Izdaci za kamate 616000  
Kratkoročne tekuće obaveze   310000
Za dospjele obaveze za kamate po osnovu kratkoročnog kredita  
 

 

3

Kratkoročne tekuće obaveze 310000  
Transakcijski račun   111111
Za plaćanje obaveza po osnovu kratkoročnog kredita  
Kratkoročni krediti i zajmovi (odgovarajuće analitičko konto) 331000  
Izvori novčanih sredstava (odgovarajuće analitičko konto)   511120
Za plaćanje obaveza po osnovu kratkoročnog kredita  

 

Napomena: Kapitalni primci (konto 810000) i kapitalni izdaci (konto 820000) se planiraju u Budžetu i imaju budžetsku kontrolu prilikom unosa transakcija. Ova konta se na kraju godine (u zaključnim knjiženjima) zatvaraju.

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Back To Top