skip to Main Content

PITANJE: U 2018. godini u firmi su proknjižene obaveze za plate na osnovicu bruto 1.083 KM i sačinjen je bilans sa ukalkulisanim obavezama za plate na navedenu osnovicu. Firma je u 2018. godini poslovala sa gubitkom. U 2019. godini isplaćene su plate ali na minimalan iznos. Sada imamo na kontu 45 obavezu koje u stvarnosti nema. Na koji konto preknjižiti ovaj iznos. Da li na prihode (i koje) ili s obzirom na to da imamo gubitak može ići na konto 2900 – gubitak iznad visine kapitala.

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top