skip to Main Content

 

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2015. – 2017. za 2016. godinu između Evropske komisije, Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore s Osnovama za pokretanje postupka za njegovo zaključivanje.

Ukupni procijenjeni troškovi ovog grant programa iznose 1.411.765 eura, s tim da je doprinos  Evropske unije 1.200.000 eura, a preostali iznos 211.765 eura sufinansirat će korisnici granta.

Cilj ovog programa je održivi razvoj prekograničnog područja između Bosne i Hercegovine i

Crne Gore putem provođenja zajedničkih aktivnosti 56 općina u Bosni i Hercegovini i l4 općina u Crnoj Gori u oblastima zapošljavanja, unapređenja okoliša i energetske efikasnosti te jačanje saradnje u turizmu.

Korisnici granta su niži nivoi vlasti, uključujući, između ostalih, lokalne vlade i njihove institucije, organizacije za podršku lokalnom poduzetništvu, ekonomske subjekte, turistička i kulturna udruženja, nevladine organizacije.

Ministarstvo finansija i trezora dostavit će Prijedlog sporazuma Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je direktor Direkcije za evropske integracije.

 

Back To Top