skip to Main Content

Mješoviti holding “Elektroprivreda RS” ostvario je u prošloj godini 5,17 miliona maraka dobiti, što je višestruko bolji rezultat u odnosu na prethodnu godinu kada je imao gubitak od 46 miliona KM.

Sva preduzeća u sastavu holdinga, izuzev Rudnika i Termoelektrane “Gacko”, poslovala su pozitivno.

Godinu za nama pratila je loša hidrološka situacija, ali su kvalitetnim upravljanjem slivovima naše hidroelektrane i u takvim uslovima ostvarile dobre poslovne rezultate. Termoelektrane su imale niz poteškoća, od slabog kvaliteta uglja do niske cijene koštanja električne energije na pragu termoelektrana, ali su uspjele da ostvare planiranu proizvodnju i obezbijede dovoljne količine električne energije za sve potrošače kazali su u “Elektroprivredi”.

Distributivna preduzeća su, ističu u “Elektroprivredi”, napravila iskorak u vidu smanjenja gubitaka na mreži i povećanju naplate potraživanja.

Dobrim i usklađenim upravljanjem našim objektima maksimalno su iskorišćeni svi kapaciteti što je rezultiralo stvaranjem viška električne energije koji je plasiran van BiH. Višak struje koji je plasiran Brčko distriktu i slobodnom prodajom u BiH i van njenih granica u 2016. godini iznosio je 1.800 gigavat-časova i na ovaj način su ostvareni značajni prihodikazali su u “Elektroprivredi RS”.

Vršilac dužnosti direktora “Elektroprivrede RS” Željko Kovačević rekao je da su sebi u ovoj godini dali zadatak da postignu još bolje rezultate.

Vjerujem da ćemo to učiniti dobrim i odgovornim rukovođenjem i restrukturiranjem kompanije u smislu bolje i kvalitetnije organizacije posla i poslovnih jedinica. Planiramo ulagati u postojeća proizvodna postrojenja i izgradnju novih energetskih objekata, a jedan od prioriteta u ovoj godini biće i investicije u elektrodistributivnu mrežu i nastavak smanjenja distributivnih gubitaka kazao je ranije Kovačević.

U sastavu mješovitog holdinga “Elektroprivreda RS” posluje deset preduzeća, a najveću dobit prošle godine ostvario je Rudnik i Termoelektrana “Ugljevik” u iznosu od 2,83 miliona KM.

RiTE “Gacko”

Rudnik i Termoelektrana “Gacko” u 2016. godini je projektovao gubitak od deset miliona, ali je na kraju taj minus sveden na 4,10 miliona KM.

Manji gubitak od očekivanog ostvaren je zahvaljujući dobroj pogonskoj spremnosti i rekordnom prisustvu na mreži.

Capital.ba/Glas Srpske

Back To Top