skip to Main Content

Drvopre

 

ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o.  Kupres uputilo je javni poziv svim drvoprerađivačima iz BiH koji su zainteresirani za poslovnu suradnju s njima i sklapanje kupoprodajnih ugovora za 2017. godinu, da traženu dokumentaciju dostave najkasnije do 15. prosinca.

Osim zahtjeva, koji bi trebao sadržavati količinu i vrste drvnih sortimenata, poslovni komitenti trebali bi dostaviti i pravovaljanu dokumentaciju vezanu za svoj pravni subjekt.

Iz ovog gospodarskog društva napominju da navedene dokumente, izuzev uvjerenja porezne uprave, ne trebaju dostavljati poduzeća koja su s njima već ranije imala sklopljen kupoprodajni ugovor.

Drvoprerađivači s područja Hercegbosanske županije dužni su dostaviti i potvrde od porezne uprave o broju prijavljenih djelatnika u 2016. godini, za koje su izmirili obveze za poreze i doprinose sa 30. studenim 2016. godine, kao i izjavu, ako imaju proizvod više faze prerade drveta ili finalni proizvod.

Tražene zahtjeve i dokumente  u ŠGD “Hercegbosanske šume” d.o.o.  trebaju se dostaviti od 1. do  15. prosinca ove godine.

 

Izvor:FENA

Back To Top