skip to Main Content
553fa388 0d2c 4312 B9e2 4b25b0094cfb Vlada Tk Zgrada Il Preview

 

Stanje u oblasti drvoprerade, potencijali ali i poteškoće u radu privrednih subjekata koji rade u okviru te privredne grane bile su teme  sastanka premijera Tuzlanskog kantona Bege Gutića, ministra poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva Abdulaha Zukića i v.d. direktorice JP Šume TK Nermine Mahmutović sa predstavnicima Kantonalne privredne komore i vodećih drvoprerađivačkih kompanija s područja tog kantona.

Obzirom na to da je jedan od većih problema u radu ovih kompanija kontinuitet u snabdijevanju drvnom sirovinom, premijer Gutić je istakao da Vlada TK razumije ovu problematiku i da je već ranije donijela zaključak kojim se javnom preduzeću Šume TK sugeriše da, u skladu sa zakonima, određeni prioritet u snabdijevanju drvnom sirovinom dodjeli domaćim proizvođačima sa što višim stepenom finalizacije proizvoda.

Ministar Zukić je rekao da je jedan od osnovnih problema s kojim se JP Šume TK susreću kada je u pitanju snabdijevanje drvnim sortimentima činjenica da su prerađivački kapaciteti drvne industrije znatno veći od kapaciteta i potencijala kojim raspolaže to javno preduzeće.

– Taj odnos kreće se i do 1:4, tako da je neophodno da jedan dio sirovine prerađivači dobave iz drugih izvora – naveo je Zukić i dodao da će se učiniti maksimum napora da raspoloživa količina drvne sirovine bude ravnomjerno raspoređena uzimajući u obzir određene kriterije kao što je i stepen finalizacije proizvoda.

Kako bi se situacija eventualno dodatno popravila dogovoreno je da u narednom periodu predstavnici Privredne komore TK, drvoprerađivača, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te JP Šume TK, zajednički utvrde količine koje realno mogu biti isporučene drvoprerađivačima.

Analizirajući odnos ponude i potražnje za drvnim sortimentima na području Tuzlanskog kantona generalna je ocjena da privreda u oblasti drvoprerade jača, a da joj je samim tim potrebno posvetiti i više pažnje.

– Vlada TK je u saradnji sa Vladom FBiH u ovoj godini za poticaje razvoju privrede, uključujući i drvoprerađivače osigurala oko 18 miliona KM. Ti poticaji realizirani su i još uvijek se realiziraju putem nekoliko ministarstava – istakao je Gutić i pozvao predstavnike kompanija da apliciraju na ove programe i povuku određena sredstva, saopćeno je iz Vlade TK.

 

Izvor: FENA

Back To Top