skip to Main Content

PITANJE: Pitanje se odnosi na dosuđivanje troškova parničnog postupka u vezi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o advokaturi (ograničenje visine nagrade po jednoj radnji u postupku). Sudovi prilikom dosuđivanja nagrade po radnji osnovicu za obračun uzimaju visinu prosječnog ličnog dohotka u FBiH (član 31. st. 5. Zakona), a ne propisanu visinu nagrade u skladu s tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad advokata u FBiH.

Pojednostavljeno: Ako je, u skladu sa tarifom, propisana visina nagrade za jednu radnju (100%) 5.000, 00 KM onda advokatu za radnju koja nosi 25% nagrade po tarifi (npr. pristup na ročište koje se odgodi bez otvaranja rasprave) pripada nagrada u visini prosječnog ličnog dohotka u FBiH (u ovom trenutku iznosi 915,00 KM).

Međutim, sudovi ne uzimaju osnovicu koja je propisana, tj. 5.000,00 KM, već kao osnovicu uzimaju iznos prosječnog ličnog dohotka, pa za odgođeno ročište advokatu dosuđuju iznos od 228,75 KM. Na taj način dolazi se u situaciju da se advokatu dosuđuje isti iznos nagrade za pristup na odgođeno ročište u predmetu gdje je vrijednost predmeta spora 15.000,00 KM i u predmetu gdje je vrijednost predmeta spora 50 miliona KM. Molimo za Vaš komantar …

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top