skip to Main Content

 Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine (CHJ MFiT BiH), u  skladu  sa Zakonom o finansiranju institucija BiH, uradila je Konsolidovani izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2016. godinu.

Od ukupno 74 institucije koje su bile u obavezi dostaviti godišnji izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole za 2016. godinu, izvještaje je dostavilo 70 institucija Bosne i Hercegovine. Izvještaje Centralnoj harmonizacijskoj jedinici MFiT BiH nisu dostavili: Institut za nestale osobe BiH, Komisija za koncesije BiH, Ministarstvo pravde BiH i Ured za razmatranje žalbi po javnim nabavkama BiH.

Analizom rezultata dobijenih iz godišnjih izvještaja inistitucija  za 2016. godinu u Konsolidovanom izvještaju zaključeno je da je upravljanje rizicima komponenta finansijskog upravljanja i kontrole koja je najslabije razvijena u institucijama BiH. Samo 43 institucije procijenile su rizike, što je 61% od ukupnog broja institucija koje su dostavile izvještaj za prošlu godinu,  a 34 institucije izvršile su procjenu uticaja i vjerovatnoće nastanka rizika.

„Zaštita imovine ili resursa regulisana je internim procedurama gotovo u svim segmentima, osim u području zaštite informacionih sistema. Neophodno je internim procedurama urediti ovu oblast kako bi se spriječile neovlaštene izmjene u postojećim softverima, spriječio gubitak i razotkrivanje podataka ili neovlašten fizički pristup imovini“, navedeno je u Konsolidovanom izvještaju o finansijskom upravljanju  i kontroli u institucijama BiH za 2016. godinu, koji je objavljen na web stranici Ministarstva finansija i trezora BiH.

Vijeće ministara BiH, koje je Konsolidovani izvještaj usvojilo na svojoj sjednici 12. aprila 2017. godine, zaključkom je zadužilo institucije BiH da nastave aktivnosti na uspostavi i razvoju sistema finansijskog upravljanje i kontrole.

Back To Top