skip to Main Content

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji Bosne i Hercegovine.

Izmjenama i dopunama Zakona usklađuje se radnopravni status službenika Sudske policije BiH sa ostalim policijskim službenicima Bosne i Hercegovine. Istovremeno se  određuju nadležnosti, odnosno preciziraju poslovi i zadaci Sudske policije BiH, kao i njena ovlaštenja u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku BiH.

Ministarstvo pravde, putem Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH, dostavit će Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji BiH sa ugrađenim nomotehničkim sugestijama Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnom zakonodavnom postupku.

Back To Top