skip to Main Content
Parlament Fbih

Predsjedavajuća Lidija Bradara zakazala je za 10. maj zasjedanje Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. To će biti nastavak ranije započete 14. vanredne i nova redovna, 22. sjednica.

U preostalom dnevnom redu vanredne su predložene odluke o imenovanju Nezavisnog odbora, Odbora za žalbe građana te Nadzornog odbora Agencijue za privatizaciju FBiH.

Najavljeni dnevni red redovne sjednice je izuzetno obiman, a među temama je i rebalans ovogodišnjeg federalnog budžeta, predložen iz Federalne vlade.

Među aktima predloženim po skraćenom postupku su Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o osnivanju Federalnog fonda za podršku nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federaciji Bosne i Hercegovine, Prijedlog zakona o dopunama Zakona za osnivanje Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, kao i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom.

U proceduri su i nacrt izmjena i dopuna Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama, nacrt zakona o postupanju s neiskorištenim nekretninama nakon trajne i potpune obustave rudarskih radova (predlagač Slađan Ilić, delegat u Domu naroda), kao i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2016. godinu te odluka o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu.

Predložena je i odluka o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Saudijskog fonda za razvoj i Bosne i Hercegovine za realizaciju projekata “Izgradnja i obnova određenog broja bolnica u Bosni i Hercegovini” te “Razvoj infrastrukture u Općini Stari Grad Sarajevo”.

Ovogodišnji program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine također je jedna od brojnih drugih najavljenih tačaka dnevnog reda, kao i izvještaji o ranijem poslovanja dva elektroprivredna preduzeća u FBiH.

Predložene su i strategije razvoja drvne industrije Federacije za period 2016. – 2025. godina, industrije građevinskog materijala te metalnog i elektro sektora.

Back To Top