skip to Main Content

PITANJE: Novouposleni radnik je prilikom zasnivanja radnog odnosa dostavio uvjerenje o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji izdato od Federalnog zavoda za PIO/MIO kao dokaz o njegovom stažu osiguranja, a koji je potreban za obračun minulog rada kod novog poslodavca. U međuvremenu, imenovani je iznio usmeni prigovor i tom prilikom dostavio kopiju radne knjižice, sa zahtjevom da mu poslodavac prilikom obračuna minulog rada vrši obračun na osnovu podataka iz radne knjižice, a u kojoj je upisano više staža nego u uvjerenju koje je izdato od Federalnog zavoda za PIO/MIO kao dokaz o njegovom stažu osiguranja. Da li poslodavac treba zatražiti od svih radnika da dostave navedeno uvjerenje od Federalnog zavoda za PIO/MIO, te izvršiti korekciju, ili će to naknadno uraditi nakon što po sadašnjoj internoj evidenciji radnik ispuni uslove za penzionisanje?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top