skip to Main Content

PITANJE: Stanje registrovanih podataka koji se odnose na staž osiguranja, visinu primanja, visinu plaćenih doprinosa je ključno kod ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Imajući u vidu navedeno, ali i činjenicu da je u proteklom periodu dio podataka uništen, postavlja se niz pitanja koja se odnose na navedeni problem kao npr.:

  1. Da li se javnom ispravom tj. uvjerenjem o podacima o zaposlenju izdatim u skladu sa članom 169. ZUP FBiH može utvrditi staž osiguranja kada se radi o zaposlenju poslije aprila 1992. godine, te kao takav zaposleniku uračunati u ukupan staž osiguranja potreban za sticanje uslova za punu penziju? Radi čega nosilac osiguranja ovo primjenjuje samo do 1992. godine?
  2. Da li se odredba člana 46. stav 7. Zakona PIO odnosi samo na staž osiguranja ostvaren do aprila 1992. godine?
  3. Da li je Zakonom o PIO FBiH isključena primjena odredaba o dokazivanju činjenica za penzijski staž u smislu člana 101. Zakona o PIO i odredaba o dokazivanju činjenica propisanim ZUP-om FBiH koji se supsidijarno primjenjuje?
  4. Mogu li se dokazna sredstva za utvrđivanje penzijskog staža iz 3. pitanja, koristiti i za utvrđivanje staža osiguranja, kao vrste penzijskog staža iz člana 22. Zakona o PIO?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top