skip to Main Content

Općina Doboj Jug ima manje od 4.500 stanovnika (4.409 stanovnika,1317 domaćinstava i 1.665 stanova/kuća), tu su 252 privredna subjekta, od toga 105 privrednih društava i 147 obrta koji zapošljavaju oko 1.300 radnika, javlja ZOS Radio.

Općina Doboj Jug u Federaciji BiH, nadomak grada Doboja, koji je u RS, je po mnogo čemu posebna i specifična općina. To je jedna od najmanjih općina u Bosni i Hercegovini. Nastala je nakon rata i čine je naseljena mjesta Matuzići i Mravići, koji su do pred rat bili u sastavu opštine Doboj. Nakon rata u Doboj Jug-u je krenuo pravi investicioni bum. Krenulo se sa gradnjom raznih uslužnih i trgovačkih objekata, sa djelatnostima maloprodaje i veleprodaje. Tako je ostalo sve do danas, a može se konstatirati da je s vremenom postalo i bolje. Geografski položaj Doboj Jug-a dodatno je pozitivno podstaknuo cvjetanje trgovine i uslužne djelatnosti, tako da je ovo vjerovatno općina sa najmanje nezaposlenih. Općina je smještena na magistralnom putu Sarajevo – Doboj – Bos. Brod i magistralnom putu Doboj – Jelah – Teslić – Banjaluka.

Ekipa ZOS Radija bila je posjeti kod načelnika ove općine, Mirnesa Tukića, koji je dao konkretne informacije sa ovog područja. Kako i sam načelnik kaže „Općina je mala, ali puno daje“. 

Osnovana u martu 1998. godine. Sama općina u svom vlasništvu nema zemljišta, jer je 95% zemljišta privatno vlasništvo, pa i ta činjenica je otežavala i uticala na strateški razvoj. Kako nam kaže načelnik Tukić, Općina daje manje podsticaje vezano za poljoprivrednu proizvodnju, te olakšice za neke od općinskih taksi ako gradite proizvodne hale i slično.

Naravno da geografski položaj utiče na razvoj privrede, jer je pozicija općine veoma interesantna za ulaganje uglavnom za uslužne djelatnosti, dodaje. Dodatne, zanimljive informacije dao je i Miralem Begić, PR-općine.

Između ostalog zanimalo nas je koliko općina ima stanovnika i privrednih subjekata – prema posljednjem popisu? 

Begić nam odgovara detaljno, te saznajemo da općina ima manje od 4.500 stanovnika (4.409 stanovnika, 1.317 domaćinstava i 1.665 stanova/kuća), tu su 252 privredna subjekta,od toga 105 privrednih društava i 147 obrta koji zapošljavaju oko 1.300 radnika.  

Pitali smo da li na području općine ima tešanjskih privrednika?

Saznajemo da ih ima, tu su Euro-metali, Euro roal koji su dio grupacije Hifa, zatim Pilot company koji ima sjedište i u Tešnju, te male radnje čiji su vlasnici Tešnjaci. 

Na tu činjenicu nadovezao se Elvedin Skula koji obavlja funkciju načelnikovog savjetnika. 

On nam je iznio informacije da potražnje ima za sezonskim radnicima, uglavnom kvalifikovanim radnicima građevinske i  tekstilne struke (Dobojputevi, TrendTex). Proizvodnih kapaciteta je malo u odnosu na uslužne, u proizvodnji je uglavnom tekstilna struka (nekih osamdesetak radnika), drvo-prerađivačka 20-tak, metalci i limari su najčešće zanimanje među pedesetak zanatlija, dok su ostalo uslužne djelatnosti, vozači (Bosnaexpres, Dobojputevi, špediteri, benzinske pumpe),trgovci itd. 

Na njegovo izlaganje se ponovo nadovezao načelnik Mirnes Tukić i dodao da je za očekivati da će koridor V-C koji će se naslanjati na ovaj prostor, uticati na dalju sudbinu privrednog razvoja. U pola sata razgovora koji smo vodili sa tri čovjeka ove općine dobili smo mnogo zanimljivih informacija i otišli sa utiskom da je Doboj Jug jedan mali Hong Kong.

Amela Sejdić /ZOS Radio

Back To Top