skip to Main Content

 

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTKBiH)  priprema  izdavanje  kataloga  ‘Tekstil, odjeća, koža i obuća u Bosni i Hercegovini’ i CD direktorija.

To će, kako ističu iz VTKBiH, biti jedini katalog i CD u kojima se  promoviraju firme sa cijelog područja Bosne i Hercegovine.

Katalog i CD će se štampati višejezično do kraja ove godine, a distribuirat će se na svim značajnijim sajmovima u inozemstvu, bit će dostavljen ambasadama, domaćim i stranim institucijama, te uručen delegacijama koje budu posjećivale Vanjskotrgovinsku komoru BiH.

Također, planirano je i štampanje određenog broja kartica sa QR kodom ovog kataloga. U želji da bude inoviran i pristupačniji korisnicima, katalog će se raditi po oblastima: tekstil, odjeća, koža i obuća.

Fotografije, tekst o firmi, logo firme, kao i ostale podatke,  potrebno je dostaviti  Komori najkasnije do 31. oktobra.

Back To Top