skip to Main Content

PITANJE: Kako se ugovorni organi trebaju odnositi prema „teškom profesionalnom propustu“ iz člana 45. stav (5) Zakona o javnim nabavkama i šta taj propust u praksi predstavlјa?

ODGOVOR:

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

Časopis ZIPS

Back To Top