skip to Main Content

PITANJE: LJ. K. … u Ministarstvu … BiH obratio se sa upitom koji se odnosi na pokretanje disciplinskog postupka. U zahtjevu je naveo da je nakon što je preispitao predmet zaključio da nema osnova za pokretanje disciplinskog postupka iz razloga što je zahtjev za pokretanje postupka neuredan, što je potvrdila i Agencija za državnu službu BiH, o čemu je obavijestio kolegij Ministarstva koji ovo pitanje, međutim, nije razmatrao. Pitanje se sastoji u tome da li se disciplinski postupak ovim može smatrati okončanim.

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top