skip to Main Content

Na osnovu poziva organizatora Grupacije Svjetske Banke, direktor FIPA-e BiH Gordan Milinić je 1. novembra 2016. godine učestovao na Investment Policy Forumu u Vašingtonu. U toku panela o sistemskom mehanizmu rješavanja otvorenih pitanja i problema investitora, direktor Milinić je održao prezentaciju o praksi u Bosni i Hercegovini, Suradničkoj mreži za postinvesticionu podršku stranim investitorima, kao i reinvesticijama i zadržavanju postojećih stranih investititora u BiH.

Na poziv Grupacije Svjetske banke, direktor FIPA-e je prezentirao dobru praksu iz BiH i podijelio iskustva sa drugim učesnicima, s obzirom na odlične rezultate koje je Suradnička mreža ostvarila u prethodnom periodu.

Suradničku mrežu trenutno čine 27 članica (predstavnici općina, gradova, kantona i nadležnih entitetskih i državnih ministarstava), a planirana su dodatna proširenja i uključivanje novih članica. Program postinvesticione podrške investitorima predstavlja prvi sveobuhvatni program sa ciljem motivacije postojećih investitora u BiH na reinvestiranje i poboljšanje veza sa lokalnom privredom.

Članice Suradničke mreže su u periodu od januara 2013. do juna 2016. godine posjetile 240 kompanija, od kojih je 73,5% najavilo nova ulaganja, zatim je identificirano 520 otvorenih pitanja/problema kompanija od čega je 129 (25%) riješeno, za 195 se trenutno radi na rješavanju (38%), a 162 (31%) zahtjevaju duži vremenski period za rješavanje. Upravo zbog toga, FIPA na osnovu ovog Programa priprema svake godine Izvještaj za Vijeće ministara BiH u kojem predlaže koje izmjene u zakonskoj i podzakonskoj regulativi moraju biti usvojene kako bismo podstaknuli nove investicije i zadržali postojeće.

Kako kažu iz FIPA-e Investment Policy Forum je organiziran na veoma visokom nivou, na kojem su učestvovali visoki zvaničnici Svjetske banke, predstavnici državnih institucija velikog broja zemalja, uključujući i Lisu Kubiske, zamjenicu pomoćnika državnog sekretara za međunarodne finansije i razvoj Sjedinjenih Američkih Država.

Nakon Foruma Milinić je održao radni ručak sa visokim zvaničnicima Svjetske banke na kojem se razgovaralo, između ostalog, o daljnjem unapređenju sistemskog mehanizma rješavanja otvorenih pitanja i problema investitora u BiH, kao jednom veoma uspješnom mehanizmu.

Također, direktor FIPA-e je ovom prilikom održao sastanke sa potencijalnim investitorima i inorfmirao ih o konkurentnosti i profitabilnosti BiH i aktuelnim projektima i mogućnostima za ulaganje, kažu u FIPA-i.

 

 

Back To Top