skip to Main Content

PITANJE: Podružnica stranog pravnog lica iz BiH, čija je matica u Sloveniji, je sklopila projekt sa općinom u BiH u vezi izgradnje postrojenja za prečišćavanje voda u BiH. U svrhu izgradnje istog, pored domaćih dobavljača, podružnica planira da sarađuje sa preduzećima iz Slovenije i Hrvatske koji će raditi isporuku i montažu tehnološke opreme za ovo postrojenje. Sa obzirom na to da se podružnice stranog pravnog lica ne mogu registrovati kod suda za obavljanje vanjskotrgovinskih poslova, na koji način bi podružnica mogla sarađivati sa ino dobavljačima i da li ista smije primati fakture od ino dobavljača?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top