skip to Main Content
Positiv Graf

Ukupan desezonirani promet trgovine na malo u BiH, posmatran u tekućim cijenama, u decembru prošle godine ostvario je rast od 1,7 posto u odnosu na novembar.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, rast prometa od 0,1 posto ostvaren je u trgovini prehrambenim proizvodima (hranom, pićem i duhanskim proizvodima), a 1,6 posto u trgovini neprehrambenim proizvodima.

Ukupan desezonirani promet trgovine na malo u BiH, posmatran u stalnim cijenama, u decembru je zabilježio rast od 1,9 posto u odnosu na predhodni mjesec.

Rast prometa od 3,6 posto ostvaren je u trgovini neprehrambenim proizvodima, dok je u trgovini prehrambenim proizvodima zabilježen pad od 0,6 posto.

Indeks prometa trgovine na malo u BiH u decembru je u odnosu na baznu 2010. godinu ostvario nominalni rast od 36,4 posto, dok je realni indeks veći za 39,7 posto.

Ukupan promet trgovine na malo u BiH, posmatran u tekućim cijenama, u decembru 2016. u odnosu na isti mjesec 2015. godine ostvario je rast od 6,4 posto.

Promet prehrambenim proizvodima u decembru prošle godine ostvario je rast od 4,6 posto, a neprehrambenim proizvodima 8,1 posto u odnosu na decembar 2015.

Posmatrano u stalnim cijenama, promet trgovine na malo u decembru lani ostvario je rast od 7,5 posto u odnosu na decembar 2015. godine. Promet prehrambenim proizvodima ostvario je rast od 2,9 posto, a neprehrambenim proizvodima od 12,7 posto.

U odnosu na baznu 2010. godinu, realni indeks prometa prehrambenim proizvodima zabilježio je rast od 16,6 posto, promet neprehrambenim proizvodima rast od 72,2 posto, a trgovina na malo motornim gorivima ostvarila je rast od 25 posto.

Back To Top