skip to Main Content

Odmah pored vijećnice nala zi se MUSA – muzej start-galerije i artoteka. Zu slobodan ulaz svake godine se prikazuje nekoliko izložbi. Zbirka odjela kulture Grada Beča sadrži trenutno 40.000 objekata od 4.500 umjetnika. Zastupljeni su crteži, slikarstvo, skulpture, fotografije, video-zapisi, filmovi, te instalacije i kompjuterski radovi.

Umjetnost u otvorenom prostoru je prema riječima Bertholda Eckera, direktora muzeja, kraljevska disciplina umjetničkog stvaralaštva. U muzeju su već bile postavljene izložbe sa internacionalnim udjelom na određene teme kao na primjer uloge spolova i društveno-politički aspekti koji su bili praćeni predavanjima i diskusijama. Uskoro će jedna izložba imati za temu starenje. Pristup toj temi se u posljednjim godinama veoma promijenio.

Komunikacija i razmjena sa umjetnicima i publikom stoji od samog početka u središtu pažnje aktivnosti muzeja. MUSA je nacionalna galerija za savremenu umjetnost, luka i bina za bečku scenu. Izložbeni projekti koncipirani su već do 2020. godine.

(Eurocomm-PR)

 

 

Back To Top